Innhald

Vedlegg til Vedlegg 1 - Vedlegg til Brev fra Samferdselsdepartementet v/statsråd Jon Georg Dale til transport- og kommunikasjonskomiteen, datert 2. november 2018

Vedlegg til Vedlegg 1

Vedlegget finnes kun i PDF, se merknadsfelt