Innhald

Vedlegg 2 - Brev fra Samferdselsdepartementet v/statsråd Jon Georg Dale til transport- og kommunikasjonskomiteen, datert 6. november 2018

Vedlegg 2

Vedlegget finnes kun i PDF, se merknadsfelt