Innstilling fra næringskomiteen om Bevilgninger på statsbudsjettet for 2019, kapitler under Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11)

Innhald

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 4. desember 2018

Torgeir Knag Fylkesnes

fung. leder og ordf. for kap. 915, 2421,2426, 5325, 5326 og 5613

Arne Bergsvåg

ordf. for kap. 900, 1100 3900 og 4100

Margunn Ebbesen

ordf. for kap. 911, 912, 3911 og 3912

Ingunn Foss

ordf. for kap. 1138, 1150, 1151, og 4150

Ruth Grung

ordf. for kap. 907, 929 og 1139

Geir Adelsten Iversen

ordf. for kap. 917, 919 og 3917

Morten Ørsal Johansen

ordf. for kap. 1112, 1115,1136, 4115 og 4136

Kårstein Eidem Løvaas

ordf. for kap. 924 og 930

Cecilie Myrseth

ordf. for kap. 922, 936, 940, 2429, 3936, 5329 og 5629

Tom-Christer Nilsen

ordf. for kap. 904, 935, 3904 og 3935

Steinar Reiten

ordf. for kap. 909, 910 og 3910

Nils Kristen Sandtrøen

ordf. for kap. 1140, 1142, 1148, 1149, 1161, 4140 og 4142

André N. Skjelstad

ordf. for kap. 905, 906, 1473, 3905 og 3906

Bengt Rune Strifeldt

ordf. for kap. 902, 903, 3902 og 3903

Terje Aasland

ordf. for kap. 950, 2460, 3950, 3961, 5612 og 5460