Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Oppland (1 - 6 av 6)
 • Skriftlig spørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:464 (2021-2022)

  Innlevert: 24.11.2021

  Sendt: 25.11.2021

  Til behandling

  Det er viktig for helsetilbudet til folk i Innlandet at nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua etableres. Kan helseministeren garantere at fremdriften i saken opprettholdes som vedtatt og stadfestet av tidligere helseminister?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:329 (2021-2022)

  Innlevert: 10.11.2021

  Sendt: 11.11.2021

  Besvart: 19.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Hvorfor vil ikke regjeringen utrede en reduksjon av gjeldende bestandsmål på jerv, og hva mener regjeringen med moderne jaktmetoder?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:161 (2021-2022)

  Innlevert: 27.10.2021

  Sendt: 28.10.2021

  Besvart: 02.11.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Hvilke konsekvenser vil en utredning av Nye Veier AS ha for prosjektene Rv. 4 Hunndalen-Mjøsbrua og E6 Otta-Dombås, og kan statsråden garantere at en slik utredning ikke vil ha konsekvenser for fremdriften i disse to prosjektene?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:111 (2021-2022)

  Innlevert: 22.10.2021

  Sendt: 22.10.2021

  Besvart: 29.10.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

  Høyere utdanning har fortsatt behov for å løfte kvaliteten i et internasjonalt perspektiv, sikre mer arbeidsrelevans i utdanningene og omstille seg til kompetansereform. I sitt første intervju fremhever imidlertid statsråden for høyere utdanning og forskning at det som nå er viktigst i høyere utdanning er: Mindre engelsk - og klapp på skuldrene til studenter som har jobb ved siden av. Mener statsråden det er i tråd med regjeringens tillitsreform å pålegge institusjonene å bruke mindre engelsk i undervisningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til utviklingsministeren

  Dokument nr. 15:40 (2021-2022)

  Innlevert: 14.10.2021

  Sendt: 15.10.2021

  Besvart: 23.10.2021 av utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

  I Hurdalplattformen finnes det ikke et eneste punkt som stiller krav til mottakere av norsk bistand. Hvilke krav mener utviklingsministeren skal ligge til grunn for at land skal motta bistand fra Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:12 (2021-2022)

  Innlevert: 11.10.2021

  Sendt: 11.10.2021

  Rette vedkommende: Olje- og energiministeren

  Besvart: 19.10.2021 av olje- og energiminister Tina Bru

  Hvis alle fossilbiler i Norge ble erstattet av el-biler som skulle lades bare fra fornybar strøm fra de største og mest moderne vindturbiner, hvor mange slike turbiner måtte da bygges?