Endringer i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 13.12.2021 Innst. 83 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2021 på enkelte poster under Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.2021

   Debattert i Stortinget 20.12.2021
   Votert i Stortinget 20.12.2021