Representantforslag om å beskytte Trænarevet og omkringliggende områder mot miljøskadelig oljeaktivitet

Dokument 8:22 S (2019-2020), Innst. 223 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Lars Haltbrekken, Une Bastholm Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV), (MDG) Innstilling avgitt 31.03.2020 Innst. 223 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Sv og MDG om å beskytte Trænarevet og omkringliggende områder mot miljøskadelig oljeaktivitet. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget..

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.03.2020

   Debattert i Stortinget 05.05.2020
   Votert i Stortinget 05.05.2020