Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å beskytte Trænarevet og omkringliggende områder mot miljøskadelig oljeaktivitet
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (05.05.2020 Kl. 20:11:52)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2a Alternativ votering

  (05.05.2020 Kl. 20:12:29)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 2b Alternativ votering

  (05.05.2020 Kl. 20:12:29)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Sv og MDG om å beskytte Trænarevet og omkringliggende områder mot miljøskadelig oljeaktivitet. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget..

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger