Representantforslag om å beskytte Trænarevet og omkringliggende områder mot miljøskadelig oljeaktivitet

Dokument 8:22 S (2019-2020), Innst. 223 S (2019-2020)