Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget

Dokument 3:1 (2019-2020), Innst. 44 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 14.11.2019 Innst. 44 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget. Riksrevisjonen undersøker oppfølgingen tre år etter at sakene er behandlet. I Dokument 3:1 (2019-2020) anses elleve av sakene som avsluttet, mens tre videreføres i påvente av ytterligere tiltak. Komiteen deler Riksrevisjonens vurdering av at følgende saker bør følges videre: Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen (Dokument 3:4 (2014-2015)), Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering (Dokument 3:14 (2012-2013)) og Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning (Dokument 3:8 (2014-2015)). De elleve avsluttede sakene omhandler ulike saksområder, og komiteen har generelt merket seg at Riksrevisjonens forvaltningsrevisjoner har gitt viktige innspill til departementenes arbeid og resultert i forbedringer.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.11.2019

   Debattert i Stortinget 03.12.2019
   Votert i Stortinget 03.12.2019