Endringar i statsbudsjettet 2017 under Arbeids- og sosialdepartementet

Prop. 15 S (2017-2018), Innst. 85 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 11.12.2017 Innst. 85 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har handsama endringar i statsbudsjettet 2017 under Arbeids- og sosialdepartementet.og Barne- og likestillingsdepartementet (Kap. 872) Endringane ble vedtekene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2017

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2017