Endringer i statsbudsjettet 2016 under Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 26 S (2016-2017), Innst. 128 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2016 Innst. 128 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet 2016 på Helse- og omsorgsdepartementets område.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2016

   Behandlet i Stortinget: 19.12.2016