Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kunnskapsdepartementet

Prop. 37 S (2012-2013), Innst. 111 S (2012-2013), unntatt kap. 231

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 29.11.2012 Innst. 111 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt vesentlig tekniske endringer i statsbudsjettet for 2012 under Kunnskapsdepartementet

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2012

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2012