Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(201 - 220 av 380)

Næringsliv (11)

 • Endringer i patentloven mv. (forenklinger)

  Prop. 52 L (2018-2019), Innst. 269 L (2018-2019), Lovvedtak 58 (2018-2019)

  Endringer i patentloven mv. (forenklinger)

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordfører: Nilsen, Tom-Christer
  Behandlet: 16.05.2019

  Lovsak | Lov
 • Endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel)

  Prop. 44 L (2018-2019), Innst. 270 L (2018-2019), Lovvedtak 57 (2018-2019)

  Endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel)

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordfører: Staalesen, Siri Gåsemyr
  Behandlet: 16.05.2019

  Lovsak | Lov
 • Endringer i EØS-vareloven (behandling av klager på avgjørelser om akkreditering)

  Prop. 37 L (2018-2019), Innst. 198 L (2018-2019), Lovvedtak 49 (2018-2019)

  Endringer i EØS-vareloven (behandling av klager på avgjørelser om akkreditering)

  Departement: Nærings- og fiskeridepartementet
  Saksordfører: Ebbesen, Margunn
  Behandlet: 26.03.2019

  Lovsak | Lov
 • Lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven)

  Prop. 106 L (2017-2018), Innst. 150 L (2018-2019), Lovvedtak 39 (2018-2019)

  Lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven)

  Departement: Olje- og energidepartementet
  Saksordfører: Norderhus, Else-May
  Behandlet: 12.02.2019

  Lovsak | Lov
 • Lov om register over reelle rettighetshavere

  Prop. 109 L (2017-2018), Innst. 143 L (2018-2019), Lovvedtak 38 (2018-2019)

  Lov om register over reelle rettighetshavere

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordfører: Kaski, Kari Elisabeth
  Behandlet: 07.02.2019

  Lovsak | Lov
 • Endringer i aksjelovgivningen mv. (oppløsning og avvikling, mellombalanser m.m.)

  Prop. 100 L (2017-2018), Innst. 70 L (2018-2019), Lovvedtak 11 (2018-2019)

  Endringer i aksjelovgivningen mv. (oppløsning og avvikling, mellombalanser m.m.)

  Departement: Nærings- og fiskeridepartementet
  Saksordfører: Johansen, Morten Ørsal
  Behandlet: 29.11.2018

  Lovsak | Lov
 • Endringer i finansforetaksloven mv. (andre betalingstjenestedirektiv)

  Prop. 110 L (2017-2018), Innst. 25 L (2018-2019), Lovvedtak 4 (2018-2019)

  Endringer i finansforetaksloven mv. (andre betalingstjenestedirektiv)

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordfører: Lyngedal, Åsunn
  Behandlet: 08.11.2018

  Lovsak | Lov

Næringsutvikling (1)

Olje og gass (1)

Omsorgstjenester (1)

Personvern (7)

Polarområder (2)

Politi og påtalemyndighet (11)