Stortinget - Møte mandag den 14. juni 2021 *

Dato: 14.06.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 636 S (2020–2021), jf. Dokument 8:253 S (2020–2021))

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Sak nr. 35 [10:05:12]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tor André Johnsen, Bård Hoksrud, Erlend Wiborg, Åshild Bruun-Gundersen og Helge André Njåstad om å gjøre det enklere å montere informasjonsskilt langs norske veier (Innst. 636 S (2020–2021), jf. Dokument 8:253 S (2020–2021))