Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag om å gjøre det enklere å montere informasjonsskilt langs norske veier

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 3.juni 2021

Helge Orten

Bengt Fasteraune

leder

ordfører