Representantforslag om å gjøre det enklere å montere informasjonsskilt langs norske veier

Dette dokument

  • Representantforslag 253 S (2020–2021)
  • Fra: Tor André Johnsen, Bård Hoksrud, Erlend Wiborg, Åshild Bruun-Gundersen og Helge André Njåstad
  • Sidetall: 3

Innhold

Til Stortinget
8. april 2021

Tor André Johnsen

Bård Hoksrud

Erlend Wiborg

Åshild Bruun-Gundersen

Helge André Njåstad