Arbeids- og sosialkomiteen

Arbeidsområda til komiteen er arbeidsmarknad og arbeidsmiljø, arbeidsretta ytingar, pensjonar, sosiale stønader og politikk som gjeld personer med nedsett funksjonsevne.

Medlemene i komiteen

Medlemene i arbeids- og sosialkomiteen.

Høyringar i komiteen

Høyringane i komiteen er opne for publikum. Inngang frå Akersgata 18.

Søknad om høyring skal sendast på eige skjema, og kan finnast via det samla oversynet over høyringane i komiteen.

NB. Ved søknad om høyring skal høyringsinstansane senda eit kort notat på maksimalt éi side til postmottaket til komiteen innan søknadsfristen går ut.

Parlamentarisk verksemd fram mot sommaren og hausten 2020.

Innstillingar frå komiteen

Leverte innstillingar frå komiteen

Liste over leveringsfristar for innstillingar

Kontaktinformasjon

Postadresse

Arbeids- og sosialkomiteen
Stortinget
0026 Oslo

E-post: arbeid-sosial@stortinget.no

Komitésekretær

Berit Skovly
Telefon: 23 31 31 65

Komitésekretariatet

Ingunn Opsahl Viereid
Telefon: 23 31 37 74

Stortingsarkivet

Telefon: 23 31 36 30

Aktuelt

Vel å sjå:
Komitémedlemmer
Verv Namn Parti
Leder Wiborg, Erlend (Har permisjon, Laabak, Bjørnar møter som vararepresentant) FrP
Første nestleder Aasrud, Rigmor A
Andre nestleder Lunde, Heidi Nordby H
Medlem Bjørnebekk-Waagen, Elise A
Medlem Christoffersen, Lise A
Medlem Grande, Arild A
Medlem Hagerup, Margret H
Medlem Lerbrekk, Solfrid SV
Medlem Lundteigen, Per Olaf Sp
Medlem Nyborg, Torill Selsvold (Møter fast for Hareide, Knut Arild) KrF
Medlem Riise, Kristian Tonning H
Medlem Saudland, Gisle Meininger FrP