Arbeids- og sosialkomiteen

Komiteens arbeidsområder er arbeidsmarked og arbeidsmiljø, arbeidsrettede ytelser, pensjoner, sosiale stønader og politikk overfor personer med nedsatt funksjonsevne.

Komiteens medlemmer

Arbeids- og sosialkomiteens medlemmer.

Høringer og skriftlige innspill

Komiteens høringer er normalt åpne for publikum, men på grunn av koronakrisen avholdes nå som hovedregel videokonferansehøringer, eller det bes om skriftlige innspill.

Videokonferansehøringene blir direkte overført på Stortingets nettsider.

Et eget skjema benyttes til søknad om deltakelse på høring eller innsending av skriftlige innspill. Det finnes via oversikt over komiteens høringer og skriftlige innspill.

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over avgivelsesfrister for innstillinger

Kontaktinformasjon

Postadresse

Arbeids- og sosialkomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

E-post: arbeid-sosial@stortinget.no

Komitésekretær

Berit Skovly
Telefon: 23 31 31 65

Komitésekretariatet

Ingunn Opsahl Viereid
Telefon: 23 31 37 74

Aktuelt

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Leder Bergstø, Kirsti SV
Første nestleder Lundteigen, Per Olaf Sp
Andre nestleder Moflag, Tuva A
Medlem Abusland, Anja Ninasdotter (Har permisjon, Drivenes, Eivind møter som vararepresentant) Sp
Medlem Asheim, Henrik H
Medlem Kristjánsson, Mímir R
Medlem Molberg, Anna H
Medlem Olsen, Dagfinn Henrik FrP
Medlem Saudland, Gisle Meininger FrP
Medlem Sjåstad, Runar A
Medlem Stokkebø, Aleksander H
Medlem Sundnes, Trine Lise A
Medlem Vereide, Torbjørn A