Stortinget - Møte fredag den 12. juni 2020

Dato: 12.06.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.47.