Innstilling fra finanskomiteen om Statsrekneskapen 2019

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 5. juni 2020

Mudassar Kapur

leder og ordfører