Statsrekneskapen 2019

Meld. St. 3 (2019-2020), Innst. 356 S (2019-2020) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 05.06.2020 Innst. 356 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingsmeldingen om statsregnskapet for 2019 er behandlet og vedlagt protokollen. Kontroll- og konstitusjonskomiteen vil behandle Dokument 1 fra Riksrevisjonen om enkeltelementer i statsregnskapet, i løpet av høsten 2020.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2020

   Debattert i Stortinget 12.06.2020
   Votert i Stortinget 12.06.2020