Stortinget - Møte tirsdag den 21. mai 2019

Dato: 21.05.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Lovvedtak 56 (2018-2019), jf. Innst. 243 L (2018–2019) og Prop. 46 L (2018–2019))

Innhald

Sak nr. 5 [13:06:24]

Stortingets vedtak til lov om endringer i andre lover som følge av lov 1. juni 2018 nr. 24 om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) (Lovvedtak 56 (2018-2019), jf. Innst. 243 L (2018–2019) og Prop. 46 L (2018–2019))