Stortinget - Møte tirsdag den 21. mai 2019

Dato: 21.05.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Lovvedtak 57 (2018–2019), jf. Innst. 270 L (2018–2019) og Prop. 44 L (2018–2019))

Innhald

Sak nr. 6 [13:06:25]

Stortingets vedtak til lov om endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel) (Lovvedtak 57 (2018–2019), jf. Innst. 270 L (2018–2019) og Prop. 44 L (2018–2019))