Arbeidsplan for Stortingets budsjettbehandling («terminlisten»)

Arbeidsplan for Stortingets budsjettbehandling («terminlisten»)

Statsbudsjettsaker fordelt på komitéInnstilling avgisBehandling i plenum
Finanskomiteens statsbudsjettsaker
 28. nov  5. des
 28. nov  5. des
 12. des 17. des
12. des

17. des (første gang)

20. des (andre gang)

14. des 20. des
Arbeids- og sosialkomiteen (Rammeområde 7) 10. des 16. des
Energi- og miljøkomiteen (Rammeområde 12 og 13) 9. des 14. des
Familie- og kulturkomiteen (Rammeområde 2 og 3) 9. des 14. des
Helse- og omsorgskomiteen (Rammeområde 15) 13. des 19. des
Justiskomiteen (Rammeområde 5) 10. des 16. des
Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (Rammeområde 16) 12. des 17. des
Kommunal- og forvaltningskomiteen (Rammeområde 1, 6 og 18) 9. des 15. des
Kontroll- og konstitusjonskomiteen (Rammeområde 14) 14. des 20. des
Næringskomiteen (Rammeområde 9, 10 og 11) 8. des 13. des
Transport- og kommunikasjonskomiteen (Rammeområde 17) 8. des 13. des
Utenriks- og forsvarskomiteens statsbudsjettsaker
13. des 19. des
13. des 19. des

Se sakssidene over for lenker til høringer, innstillinger når disse er avgitt, møtereferat når saken er behandlet i plenum m.m.


Sist oppdatert: 01.12.2016 10:23