Representantforslag om bedre oversikt over lønns- og arbeidsvilkår

Dokument 8:92 S (2018-2019), Innst. 410 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Eigil Knutsen, Hadia Tajik, Ingvild Kjerkol, Lise Christoffersen, Arild Grande Saka er behandla i næringskomiteen Forslag fra (A)
utkast til innstilling er forelagt for arbeids- og sosialkomiteen til uttalelse
Tilråding levert 11.06.2019 Innst. 410 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Hadia Tajik, Arild Grande, Lise Christoffersen, Eigil Knutsen og Ingvild Kjerkol om bedre oversikt over lønns- og arbeidsvilkår. Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.06.2019

   Behandla i Stortinget: 19.06.2019