Representantforslag om bedre oversikt over lønns- og arbeidsvilkår

Dokument 8:92 S (2018-2019), Innst. 410 S (2018-2019)