Representantforslag om bedre oversikt over lønns- og arbeidsvilkår

Dokument 8:92 S (2018-2019), Innst. 410 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eigil Knutsen, Hadia Tajik, Ingvild Kjerkol, Lise Christoffersen, Arild Grande Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (A)
utkast til innstilling er forelagt for arbeids- og sosialkomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 11.06.2019 Innst. 410 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Hadia Tajik, Arild Grande, Lise Christoffersen, Eigil Knutsen og Ingvild Kjerkol om bedre oversikt over lønns- og arbeidsvilkår. Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2019

   Behandlet i Stortinget: 19.06.2019