Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om bedre oversikt over lønns- og arbeidsvilkår
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1a Alternativ votering

  (19.06.2019 Kl. 22:54:12)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 1b Alternativ votering

  (19.06.2019 Kl. 22:54:12)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra Hadia Tajik, Arild Grande, Lise Christoffersen, Eigil Knutsen og Ingvild Kjerkol om bedre oversikt over lønns- og arbeidsvilkår. Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar