Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget

Dokument 3:1 (2018-2019), Innst. 63 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Riksrevisjonen Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 20.11.2018 Innst. 63 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen kontroll- og konstitusjonskomiteens innstilling om Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget. Riksrevisjonen følger normalt opp forvaltningsrevisjoner tre år etter at sakene er behandlet. I sju av sakene som omtales i dokumentet, har forvaltningen iverksatt tiltak for å følge opp merknadene fra Riksrevisjonen og kontroll- og konstitusjonskomiteen. Disse sakene er avsluttet, og komiteen deler Riksrevisjonens syn på dette. Riksrevisjonens undersøkelse av barnefattigdom følges videre. Komiteen deler Riksrevisjonens vurdering av at området fortsatt krever stor oppmerksomhet, og er tilfreds med at saken følges videre. Også undersøkelsen av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen følges videre av Riksrevisjonen. Komiteen deler Riksrevisjonens vurdering av at saken bør følges videre før den kan anses avsluttet.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 20.11.2018

   Behandla i Stortinget: 04.12.2018