Endringer i statsbudsjettet 2021 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og distriktsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 10.12.2021 Innst. 72 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2021 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. Prop. 24 S (2021-2022), unntatt kap. 541 og 542 og Innst. 72 S (2021-2022).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.2021

   Debattert i Stortinget 13.12.2021
   Votert i Stortinget 13.12.2021