Endringar i statsbudsjettet 2021 under Justis- og beredskapsdepartementet

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2021 Innst. 64 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i budsjettet for 2021 under Justis- og beredskapsdepartementet. Bakgrunnen for endringene er regnskapstall og forventet utvikling av utgifter og inntekter.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2021

   Debattert i Stortinget 15.12.2021
   Votert i Stortinget 15.12.2021