Endringar i statsbudsjettet 2021 under Justis- og beredskapsdepartementet

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 09.12.2021 Innst. 70 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet 2021 under Justis- og beredskapsdepartementet, jf. Prop. 21 S (2021-2022), kap. kap. 490, 491 og 3490, og Innst. 70 S (2021-2022).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2021

   Debattert i Stortinget 16.12.2021
   Votert i Stortinget 16.12.2021