Representantforslag om et sterkere sosialt sikkerhetsnett med varige forbedringer i dagpengeordningen

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørnar Moxnes Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (R) Innstilling avgitt 25.05.2021 Innst. 544 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Rødt om et sterkere sosialt sikkerhetsnett med varige forbedringer i dagpengeordningen. Representantforslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.2021

   Debattert i Stortinget 10.06.2021
   Votert i Stortinget 11.06.2021