Representantforslag om omsorg, ikke omsetning, i barnevernet

Dokument 8:252 S (2020-2021), Innst. 537 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Arne Nævra, Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Mona Fagerås, Nicholas Wilkinson, Petter Eide Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 25.05.2021 Innst. 537 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Representantforslaget fra SV omhandler flere forslag med hensikt å redusere private leverandørers mulighet til å få overskudd på kontrakter med det offentlige, innføre en fireårig opptrappingsplan for å øke bemanningen i det kommunale barnevernet og en veiledende bemanningsnorm for saksbehandlere med administrativ funksjon i det kommunale barnevernet. Ingen av forslagene ble vedtatt. Flertallet viste til at de samme problemstillingene er behandlet i bl.a. Innst. 625 L (2020-2021) om ny barnevernslov.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.2021

   Debattert i Stortinget 03.06.2021
   Votert i Stortinget 04.06.2021