Representantforslag om å avlyse sentralt gitte eksamener våren 2021

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Mona Fagerås, Nicholas Wilkinson, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 18.02.2021 Innst. 250 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om å avlyse skriftlige, sentralt gitte eksamener for ungdomsskoler og videregående skoler våren 2021. Regjeringen besluttet i begynnelsen av februar å avlyse alle ordinære skriftlige eksamener. Et enstemmig Stortinget fattet vedtak om å be regjeringen vurdere utjevnende tiltak for å bidra til likere konkurranse om studieplasser ved opptak til høyere utdanning i 2021.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.02.2021

   Debattert i Stortinget 25.02.2021
   Votert i Stortinget 25.02.2021