Representantforslag om å avlyse sentralt gitte eksamener våren 2021

Dette dokument

  • Representantforslag 98 S (2020–2021)
  • Fra: Mona Fagerås, Nicholas Wilkinson, Torgeir Knag Fylkesnes, Freddy André Øvstegård, Karin Andersen og Lars Haltbrekken
  • Sidetall: 1

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

I løpet av skoleåret har det vært store forskjeller i opplæringen elevene har fått, ettersom kommuner og fylker har vært rammet ulikt av pandemien. Mange elever har hatt mye hjemmeskole på grunn av rødt nivå, sykdom og karantene. Flere har mistet undervisning, og dette rammer hardest de elevene som har størst behov for å være på skolen.

En sentralt gitt eksamen vil slå urettferdig ut, men også ta opp dyrebar tid som kan brukes til intensiv undervisning mot slutten av skoleåret. Å avlyse eksamen nå vil gi skoler, elever og lærere forutsigbarhet og tillit og en beskjed om at lærere skal prioritere undervisning og god vurdering av standpunktkarakterer fram til skoleslutt. Det viktigste er at flest mulig får muligheten til å fullføre og bestå dette uvanlige skoleåret.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen avlyse skriftlige, sentralt gitte eksamener for ungdomsskoler og videregående skoler våren 2021.

2. februar 2021

Mona Fagerås

Nicholas Wilkinson

Torgeir Knag Fylkesnes

Freddy André Øvstegård

Karin Andersen

Lars Haltbrekken