Representantforslag om å sette ned en totalberedskapskommisjon

Dokument 8:104 S (2019-2020)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Jenny Klinge, Liv Signe Navarsete, Marit Arnstad, Trygve Slagsvold Vedum, Willfred Nordlund Saken er til behandling i justiskomiteen Forslag fra (Sp)
utkast til innstilling forelegges for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang