Endringer i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 19 S (2019-2020), Innst. 100 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2019 Innst. 100 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2019 på enkelte kapitler og poster under Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2019

   Debattert i Stortinget 13.12.2019
   Votert i Stortinget 13.12.2019