Endringar i statsbudsjettet 2018 under Barne- og likestillingsdepartementet

Prop. 23 S (2018-2019), Innst. 104 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 06.12.2018 Innst. 104 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2018 under BLD. Bl.a. er bevilgningene til kontantstøtte og barnetrygd redusert med hhv. 60 og 50 mill. kroner pga. lavere utbetalinger enn tidligere lagt til grunn. Dette gjelder også for foreldrepenger ved fødsel, som ble redusert med 890 mill. kroner. Prognoser om aktivitetsutviklingen i det statlige barnevernet i 2018 er grunnlag for økningen i bevilgningen til det statlige barnevernet med 187 mill. kroner, og til kjøp av private barneverntjnester med 119 mill. kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2018

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2018