Representantforslag om statlig eierskap

Dokument 8:200 S (2017-2018), Innst. 308 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørnar Moxnes Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (R) Innstilling avgitt 24.05.2018 Innst. 308 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om statlig eierskap. Stortinget vedtok mot stemmene fra Rødt og MDG å ikke gi sin tilslutning til representantforslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2018

   Behandlet i Stortinget: 04.06.2018