Representantforslag om å ikke inntil videre benytte Dublin-avtalen for å returnere asylsøkere til Hellas

Dokument 8:92 S (2017-2018)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Bjørnar Moxnes, Karin Andersen, Petter Eide Saken er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang