Representantforslag om å ikke inntil videre benytte Dublin-avtalen for å returnere asylsøkere til Hellas

Dokument 8:92 S (2017-2018)

Merknad

Det blir ikke holdt muntlig høring i denne saken, men komiteen tar gjerne imot skriftlige innspill. Skriftlige innspill kan sendes til komiteens postmottak kommunal-forvaltning@stortinget.no innen 1. mars 2018.

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Bjørnar Moxnes, Karin Andersen, Petter Eide Saken er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang