Endringer i statsbudsjettet 2017 under Klima- og miljødepartementet

Prop. 18 S (2017-2018), Innst. 73 S (2017-2018)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Klima- og miljødepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 07.12.2017 Innst. 73 S (2017-2018)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 07.12.2017