Endringer i statsbudsjettet 2017 under Klima- og miljødepartementet

Prop. 18 S (2017-2018), Innst. 73 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Klima- og miljødepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 07.12.2017 Innst. 73 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt Regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet 2017 under Klima- og miljødepartementet, (Innst. 73 S (2017-2018)).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2017

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2017