Endringar i statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 13 S (2013-2014), unntatt kap. 456, 490, 491, 3456 og 3490, Innst. 73 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 10.12.2013 Innst. 73 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.2013

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2013