Endringar i statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 13 S (2013-2014), kap. 456 og 3456, Innst. 87 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 11.12.2013 Innst. 87 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med forslag fra regjeringen vedtatt endringer på budsjettet til Direktoratet til nødkommunikasjon for 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet. Endringene skyldes bl.a. mindreforbruk til Nødnettprosjektet i 2013 på grunn av endra betalingstidspunkt for utstyrsleveranser.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2013

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2013