Endringer i statsbudsjettet 2012 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Prop. 25 S (2012-2013), unntatt kap. 820, 821, 822, 3821 og 3822, Innst. 123 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 04.12.2012 Innst. 123 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2012 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2012

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2012