Voteringsoversikt for sak:

Endringer i statsbudsjettet 2012 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (13.12.2012 Kl. 22:06:54)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2012 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger