Endringer i statsbudsjettet for 2009

Prop. 51 S (2009-2010), Innst. 99 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2009 Innst. 99 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt et forslag fra Regjeringen om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Landbruks-og matdepartementet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2009

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2009