Stortinget - Møte mandag den 31. mai 2021 *

Dato: 31.05.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 129 (2020–2021), jf. Innst. 459 L (2020–2021) og Prop. 159 L (2020–2021))

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Sak nr. 9 [12:31:41]

Stortingets vedtak til lov om endringer i straffeloven mv. (deling av krenkende bilder mv.) (Lovvedtak 129 (2020–2021), jf. Innst. 459 L (2020–2021) og Prop. 159 L (2020–2021))