Stortinget - Møte torsdag den 7. mars 2019

Dato: 07.03.2019
President: Nils T. Bjørke

Innhold

Dagsorden

Møtet slutt kl. 13.39.