Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens rapport om revisjon av politiets og Forsvarets objektsikring – BERIKTIGET

Dette dokument

  • Innst. 483 S (2016–2017)
  • Kildedok: Dokument 1, tillegg nr. 1 (2016–2017)
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 132
Til Stortinget
Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 13. juni 2017

Martin Kolberg

leder og ordfører